Projekat „ EE-transformer“ se provodi kroz tri glavne aktivnosti i to kampanja podizanja svijeti šire javnosti, edukacija učenika 8 osnovnih škola Unsko-sanskog kantona i kampanja prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme.

Posebna pažnja se posvetila dolasku E-transformera. E – transformer je edukativno vozilo, opremljeno najnovijom multimedijskom prezentacijskom opremama i opremom za rasvijetu, koja se u potpunosti napaja solarnim postrojenjima instaliranim na krovu vozila. E-transformer se od običnog vozila transformiše u učionicu o upravljanju EE otpadom.

U sklopu dolaska E-transformera organizovano je kreativno takmičenje u igranju igre ZETRIS, s ciljem približavanja problematike o električnom i elektronskom otpadu za učesnike projekta.

ZETRIS igra na principu selektivnog sakupljanja otpada od električne i elektronske opreme. U toku igre komadi EE opreme padaju sa vrha, a igrač ima šest različitih posuda za sakupljanje, svaki komad mora pasti u odgovarajuću posudu. Kako se duže igra komadi brže padaju i daju dinamiku igri.

E-Transformer je 4. i 5. 12. 2015. kod  OŠ Cazin II, Ćuprija.