Direktor: Šišić Sedin dipl.ecc

Skupština preduzeća
Nadzorni odbor
Odbor za reviziju