Dana 01.12.2015.godine (utorak) uspješno je realizirana četvrta faza projekta “Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama јugoistočne Evrope” u općini Cazin.

Četvrta faza projekta je realizirana sa JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin i Asocijacijom za upravljanje otpadom – BaSWA sa kojom imamo odličnu suradnju.

Njemačka agencija za međunarodni razvoj (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS) i uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) implementira projekat „Prikupljanja podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Evropi“.

Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i općine u Jugoistočnoj Europi izgrade kapacitete da efikasnije razvijaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu.

Projekat će doprinijeti izgradnji kapaciteta općina i javnih komunalnih preduzeća u oblasti upravljanja otpadom i razmjeni znanja i dobrih praksi na regionalnom nivou. Projekat se implementira u 4 zemlje Jugoistočne Evrope: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji sa širokim krugom partnera u svakoj od partnerskih zemalja.

This slideshow requires JavaScript.