Ideja o Međunarodnom danu e-otpada 14. oktobra, je pokrenuta 2018. godine od strane WEEE Foruma, kao podrška pravilnom zbrinjavanju električnog i elektronskog otpada, a danas uključuje 111 najvećih organizacija iz 51 države širom svijeta. E-otpad su različiti stari ili pokvareni uređaji koji su radili na struju ili baterije, koji se puno češće nakon upotrebe bacaju […]