Radnici JKP “ ČISTOĆA“ D.O.O Cazin su nastavili s aktivnostima na uređenju grada Cazina, tako da se ovih dana vršilo uređenje samog jezgra grada, uređenje trga:Alije Izetbegovića i centralnog Šehidskog obilježja.

This slideshow requires JavaScript.