Obavještavamo korisnike usluga JKP“ČISTOĆA“ D.O.O Cazin da je JKP “ČISTOĆA“ D.O.O Cazin izvršila nabavku PVC kanti za odlaganje komunalnog otpada PEHD-ESE Njemačka ,zelena boja .
Iste se mogu kupiti u sjedištu firme po cijenama
– PVC kanta zapremine 120 l – 49,00 KM sa PDV
– PVC kanta zapremine 240 l – 79,00 KM sa PDV
Kupovina kanti se može izvršiti isključivo jednokratnom uplatom na transakcijske račune preduzeća ili na balgajnoj preduzeća.

This slideshow requires JavaScript.