Obavještavamo korisnike usluga JKP“ČISTOĆA“ D.O.O Cazin da je JKP “ČISTOĆA“ D.O.O Cazin izvršila nabavku PVC kanti za odlaganje komunalnog otpada PEHD-ESE Njemačka ,zelena boja . Iste se mogu kupiti u sjedištu firme po cijenama – PVC kanta zapremine 120 l – 49,00 KM sa PDV – PVC kanta zapremine 240 l – 79,00 KM sa […]