Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava korisnike usluga
m-parkinga, odnosno korisnike koji vrše plaćanje parking prostora putem SMS poruka da su nastali određeni problemi na SMS aplikaciji Bhtelecoma. Bhatelecom radi na rješavanju nastalog problema.

Molimo korisnike da koriste klasično plaćanje na parkomatima dok se ne riješi nastali
problem.