Skip to main content

April – mjesec čistoće 2018

U sklopu akcije “April – mjesec čistoće” 2018 organizovano je prikupljanje krupnog (kabastog) otpada iz gradskih i prigradskih naselja. Danas 21.04.2018.godine (subota) postavljeni su otvoreni veliki kontejneri na lokacijama parking OŠ Cazin I, te na prostoru žitarnice i Male Lise, gdje korisnici naših usluga mogu odlagati krupni – kabasti otpad do 30.04.2018. godine. Iz prigradskih […]

April – mjesec čistoće 2017

U sklopu akcije “April – mjesec čistoće” 2017 organizovano je prikupljanje krupnog (kabastog) otpada iz gradskih i prigradskih naselja. Danas 22.04.2017.godine (subota) postavljeni su otvoreni veliki kontejneri na lokacijama parking kod pošte, te na prostoru žitarnice i Male Lise, gdje korisnici naših usluga mogu odlagati krupni – kabasti otpad do 02.05.2017. godine. Iz prigradskih naselja krupni […]

“April – mjesec čistoće”: Postavljeni ko

Obavještavamo cijenjene korisnike komunalnih usluga da je povodom mjeseca Aprila 2016.godine (MJESEC ČISTOĆE)  organizovano prikupljanje krupnog (kabastog) otpada iz gradskih i prigradskih naselja. Danas su na lokacijama parking kod OŠ Cazin I, te na prostoru žitarnice i Male Lise postavljeni otvoreni veliki kontejneri gdje korisnici naših usluga mogu odlagati krupni – kabasti otpad. Kontejneri će biti na gore […]

Postavljeni kontejneri za kabasti otpad ...

Obavještavamo cijenjene korisnike komunalnih usluga da je povodom mjeseca Aprila 2015.godine (MJESEC ČISTOĆE)  biti organizovano prikupljanje krupnog (kabastog) otpada iz gradskih i prigradskih naselja. Danas su na lokacijama parking kod pošte, te na prostoru žitarnice i Male Lise postavljeni otvoreni veliki kontejneri u vremenu od 24.04.do 01.05.2015. godine, gdje će korisnici naših usluga moći odlagati krupni – kabasti […]