Obavještavamo cijenjene korisnike komunalnih usluga da je povodom mjeseca Aprila 2015.godine (MJESEC ČISTOĆE)  biti organizovano prikupljanje krupnog (kabastog) otpada iz gradskih i prigradskih naselja.

Danas su na lokacijama parking kod pošte, te na prostoru žitarnice i Male Lise postavljeni otvoreni veliki kontejneri u vremenu od 24.04.do 01.05.2015. godine, gdje će korisnici naših usluga moći odlagati krupni – kabasti otpad u gore navedenim danima.

This slideshow requires JavaScript.