Svim korisnicima usluga i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu 2017. godinu.

JKP ”Čistoća” d.o.o. Cazin