Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava  korisnike komunalnih usluga da se u Ponedjeljak 02.01.2017.godine  neće vršiti redovna odvožnja komunalnog otpada zbog obilježavanja Novogodišnjih praznika.