JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin je sudjelovala u realizaciji projekta “Uređenje vrta” namjenjen korisnicima Centra za razvoj inkluzivnih praksi Cazin.

Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Cazinu uspostavljen je u novembru 2016.godine, kao podrška djeci sa poteškoćama u razvoju u USK-u, u procesu inkluzije u obrazovanju i širi društveni kontekst, te se nalazi u sklopu JU OŠ “Cazin II”

This slideshow requires JavaScript.

.