JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin je u proteklom periodu u suradnji sa gradom Cazin i Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH realizirala projekat pod nazivom “Razvrstajmo otpad u školi”.

Cilj ovog projekta je selektivno prikupljanje otpada u školama u Gradu Cazin i podizanje razine svijesti građana.