Javno komunalno preduzeće “Čistoća” d.o.o. Cazin svim korisnicima komunalnih usluga i svim građanima Bosne i Hercegovine želi sretan Dan nezavisnosti naše domovine.