S prvim danima proljeca stižu i velika čišcenja. Proljetno uređenje gradskih ulica u Cazinu organizaira
komunalno stambeni fond u suradnji sa JKP “ČISTOĆA“ D.O.O Cazin

Proljetna čišćenja i uređenja počinju već s prvim dužim sunčanim danima, a neki od ovih poslova
jednostavno se ne mogu odgađati. Tako je s ulicama užeg gradskog jezgra gdje su već odavno počela
čišcenja i uređenja istih.

cvijece