Molimo, poštovane korisnike da u komunalni otpad ne odlažu otpad koji nam stvara problem u odvozu i deponovanju otpada, kao i to da zbog  istog  dolazi do oštećenja specijalnih vozila.

Otpad koji se  ne smije odlagati u komunalni otpad:

  • Građevinski otpad,
  • Kamen i predmete od betona,
  • Gume,
  • Metal,
  • Drveni otpad—panjevi,
  • Opasni otpad (razne hemikalije i kiseline),
  • Užareni pepeo i otpad od čišćenja dimnjaka,
  • Klaonički otpad,
  • Električni i elektronski otpad,
  • Kabasti i ostali opasni otpad.

Odlukom o komunalnom redu reguliše se obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Cazin, kao i prava i obaveze filzičkih i pravnih lica vezano za prikupljanje, odvožnju i odlaganje komunalnog otpada. Prilikom uočenog nepravilnog odlaganja komunalnog otpada te miješanja komunalnog otpada sa gore navedenim vrstama otpada komunalna inspekcija će izlaći na teren i nakon izvršenog uviđaja će kazniti svako pravno i fizičko lice prekršioca.

JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin po pozivu građana vrši odvoz kabastog otpada.

Zakon o komunalnim djelatnostima USK -Odluka o komunalnom redu Općine Cazin