Skip to main content

Ne bacajte žar i lug iz peći u posude za

Pojavom hladnijih  dana započinje se i s grijanjem domaćinstava. Mnogi se griju na drva i neke druge ogrjeve iza čijih sagorijevanja ostaje pepeo. Nakon čišćenja peći mnogi pepeo odlažu u kontejnere i posude za komunalni otpad, a da prije toga nisu provjerili ima li preostalog žara. Građani koji se griju na drva, budite jako pažljivi […]

Ne bacajte žar i lug iz peći u posude za

Pojavom hladnijih  dana započinje se i s grijanjem domaćinstava. Mnogi se griju na drva i neke druge ogrjeve iza čijih sagorijevanja ostaje pepeo. Nakon čišćenja peći mnogi pepeo odlažu u kontejnere i posude za komunalni otpad, a da prije toga nisu provjerili ima li preostalog žara. Građani koji se griju na drva, budite jako pažljivi […]

Obavijest korisnicima: Odlaganje krupnog...

JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin prema planu odvoza jednom godišnje preuzima krupni otpad o čemu su korisnici blagovremeno obavješteni. Preuzimanje i odlaganje krupnog otpada u terminima koji nisu predviđeni planom odvoza krupnog otpada izvršava se prema narudžbi korisnika i naplaćuje se prema važećem cjenovniku za vanrednu uslugu. Korisnici isti mogu dovesti i odložiti u kontejner koji […]

Obavijest korisnicima: Odlaganje komunal...

Molimo, poštovane korisnike da u komunalni otpad ne odlažu otpad koji nam stvara problem u odvozu i deponovanju otpada, kao i to da zbog  istog  dolazi do oštećenja specijalnih vozila. Otpad koji se  ne smije odlagati u komunalni otpad: Građevinski otpad, Kamen i predmete od betona, Gume, Metal, Drveni otpad—panjevi, Opasni otpad (razne hemikalije i […]

Medicinski otpad

Poziv građanima Medicinski otpad je otpad koji se proizvodi u zdravstvenim ustanovama. Rukovoditelj zdravstvene ustanove u skladu sa svojim ovlastima dužan je da preduzima mjere na zaštiti djelatnika zdravstvene ustanove, djelatnika na transportu otpada i sektora za upravljanje otpadom kao i na zaštiti šire javnosti od rizika po zdravlje kao poslijedica proizvodnje medicinskog otpada u […]

OBAVIJEST!!!

Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava  korisnike komunalnih usluga da se u Petak ( 01.09.2017..godine ) neće vršiti redovna odvožnja komunalnog otpada zbog obilježavanja Bajramskih praznika.

OBAVIJEST!

Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava korisnike komunalnih usluga da će se od ponedjeljka 10.07.2017. godine zbog visokih temperatura odvoz komunalnog otpada vršiti u ranijim jutarnjim satima. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Ne bacajte žar i lug iz peći u kante za

Pojavom hladnijih i kišovitijih dana, započinje se i s grijanjem domaćinstava. Mnogi se griju na drva i neke druge ogrjeve iza čijih sagorijevanja ostaje pepeo. Nakon čišćenja peći mnogi pepeo odlažu u kontejnere za smeće koji su plastični, a da prije toga nisu provjerili ima li preostalog žara. Građani koji se griju na drva, budite […]

Kako izbjeći stvaranje otpada?

Ako imate vrt, organski otpad ( zeleni otpad iz vrta i kuhinje) ne bacajte u kantu, nego ga kompostirajte. Namirnice kupujte po mogućnosti svježe i bez ambalaže. Koristite platnenu vrećicu, košaru ili mrežu, a ponuđenu plastičnu vrećicu ljubazno odbijte. Napitke (mineralnu vodu, sokove, osvježavajuća pića, pivo, vino….) kupujte u povratnoj staklenoj ambalaži. Izbjegavajte proizvode zapakirane u […]

KOMPOSTIRANJE U KUĆANSTVU MALI VODIČ ZA

ORGANSKI otpad – smeće ili korisno dobro? Kada bismo sve otpatke u našoj posudi za smeće razvrstali i odvojeno složili, ustanovili bismo da organski otpad čini čak oko 30% ukupnog otpada u kućanstvu. U organski otpad ubrajamo sav biorazgradivi otpad, npr. ostatke voća i povrća, ljuske jaja, talog kahve, ostatke čaja (s vrećicama), biljne ostatke iz […]