Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava  korisnike komunalnih usluga da se u Ponedjeljak 01.05.2017.godine i Utorak 02.05.2017.godine neće vršiti redovna odvožnja komunalnog otpada zbog obilježavanja Prvomajskih praznika.