Pojavom hladnijih i kišovitijih dana, započinje se i s grijanjem domaćinstava. Mnogi se griju na drva i neke druge ogrjeve iza čijih sagorijevanja ostaje pepeo. Nakon čišćenja peći mnogi pepeo odlažu u kontejnere za smeće koji su plastični, a da prije toga nisu provjerili ima li preostalog žara.

Građani koji se griju na drva, budite jako pažljivi jer žar zna u pepelu tinjati satima, a da se to prostim okom skoro i ne primijeti.

Prethodnog dana se zapalio kamion za odvoz komunalnog otpada zbog pepela.

Molimo sve građane da žar i lug iz peći ne odlažu u kante i kontejnere sa ostalim otpadom, već ih odlažite u posebne posude koje će se pokupiti od strane Komunalnog preduzeća nakon završetka zimske sezone.
Inače nije preporučljivo da se pepeo odlaže u plastične kontejnere, znajući da smo dužni selektirati otpad. Da je to i opasno pokazalo se u više navrata, kad su se kontejneri zapalili te su morali intervenirati i vatrogasci.