U sklopu aktivnosti „Aprila mjeseca čistoće“ dana 18.04.2017.godine održan je radni sastanak u kabinetu općine Cazin na temu:

Divlje deponije, opasne vrste otpada kao i prevencije i suzbijanja onečišćenja javnih površina.

Sastanku su prisustvovali predstavnici:

 1. (organizator skupa) JKP Čistoća doo Cazin, (Sedin Šišić, Enes Bajrić, Sulejman Ćoralić)
 2. Općina Cazin, (Hamdija Ljubijankić, Ibrahim Mujakić, Samardžić Muhamed)
 3. Komunalna inspekcija, (Mehira Perviz, Samir Beganović, Said Selimović)
 4. JKP Vodovod doo Cazin, (Ibrahim Tatarević)

Tema sastanka:

 1. Divlje deponije,
 2. Izvorišta pitke vode,
 3. Otpad animalnog porijekla,
 4. Otpad građevinski,
 5. Otpad na privatnim površinama,
 6. Orušavanje zidova sa starog grada,
 7. Parkinzi.

  This slideshow requires JavaScript.

Na ovom sastanku istaknute su navedene teme, prezentirani dosadašnji rezultati te usaglašeni planovi i dogovori oko nastavka saniranja onečišćenih površina, pozvani nadležni da svako iz svog domena utiče na upravljanje procesima te preventive i suzbijanja problematike iz oblasti ekologije.