Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin obavještava  korisnike komunalnih usluga da se u Ponedjeljak ( 26.06.2017..godine ) neće vršiti redovna odvožnja komunalnog otpada zbog obilježavanja Bajramskih praznika.