Molimo sve korisnike usluga JKP”Čistoća” d.o.o Cazin, da obrate pažnju na strukturu otpada kojeg odlažu u kante i kontejnere za otpad, da se u iste nesmije odlagati kruti otpad.

Jer prilikom odvožnje takvog otpada dolazi do kvarova na kamionima za odvoz komunalnog otpada što iziskuje popravke a ujedno i do neredovnog odvoza otpada,jer kamioni moraju duže vrijeme biti odsutni zbog popravke kvarova koji su nastali.

JKP”Čistoća”d.o.o.Cazin

This slideshow requires JavaScript.