Pogodni vremenski uslovi i više temperature doprinijele su da preduzeće JKP “Čistoća” d.o.o.Cazin ovih dana aktivno radi na ljetnom uređenju cvjetnih gredica, zelenila i javnih zelenih površina.

Tako da su radnici u sklopu javne higijene grada danas bili angažirani na košnji, čišćenju trave i niskog raslinja u parku iza zgrade opštine.

This slideshow requires JavaScript.