Rejting općine Cazin i JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin, kada su u pitanju međunarodni projekti, uspješno se gradi već nekoliko godina i o tome svjedoče razvijena saradnja s mnogim međunarodnim organizacijama, stranim ambasadama i sličnim institucijama, a tu su i projekti koji to zvanično potvrđuju. Jedan od posljednjih je projekat „Prikupljanje podataka o otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope“ na kojem je općina Cazin i JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin, odabrani između stotinu prijavljenih aplikacija od zemalja cijelog regiona.

Dana 20.02.2015.godine (petak) uspješno je realizirana prva faza projekta “Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama јugoistočne Evrope” u općini Cazin.

GIZ kao finansijer projekta je pripremio deklaracije o učešću u projektu za sve pilot opštine iz sve četiri države učesnice projekta sa namerom da ih predstavnici koji su vršili analizu sastava otpada na terenu uruče koordinatorima projekta ispred opština i JKP.

Kako je to izgledalo u našoj općini možete pogledati u narednoj galeriji.

 

This slideshow requires JavaScript.