Projekat „Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope” implementiraju Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH”, Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom Republike Srbije (SeSWA) i Mreža asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope (NALAS), uz podršku Njemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS) koji financiraju Njemačka i Švicarska vlada. Projekat se provodi u četiri zemlje Jugoistočne Evrope: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji sa širokim krugom partnera u svakoj od zemalja učesnica. Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i općine u Jugoistočnoj Evropi izgrade kapacitete da efikasnije razvijaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu, kao i da se razmijene znanja i dobre prakse na regionalnom nivou. Do sada je u okviru Projekta provedeno četiri kampanje mjerenja količine i sastava komunalnog otpada u 16 pilot općina u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. Trenutno se u zemljama učesnicama u okviru Projekta provodi podrška nacionalnim institucijama zaduženim za oblast životne sredine u cilju unaprjeđenja procesa prikupljanja podataka u oblasti upravljanja otpadom.

  1. marta 2016. godine u Beogradu je održana Regionalnoj radionica nacionalnih institucija za zaštitu životne sredine i gradova/općina i javnih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Učesnici na Regionalnoj radionici iz Bosne i Hercegovine su općina Cazin i JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin.

Ciljevi Regionalne radionice u okviru Projekta su:

  • Predstavljanje prednosti, nedostataka i izazova u procesu prikupljanja podataka o otpadu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji;
  • Definiranje prijedloga za unaprjeđenje procesa prikupljanja podataka o otpadu u zemljama učesnicima Projekta, kao i razmatranje načina za uvođenje metodologije za prikupljanje podataka o otpadu u zakonske okvire zemalja učesnica na Projektu.

This slideshow requires JavaScript.