U organizaciji hrvatskog časopisa Komunal, u saradnji sa Gradom Bihaćem i Tehničkim fakultetom, u petak 11.03. je u Bihaću održana medunarodna konferencija o komunalnom otpadu i komunalnoj infrastrukturi pod nazivom „Mogućnosti primjene evropskih smjernica u BiH”, koja je okupila stotinjak učesnika iz zemlje i regiona. Ovakve konferencije prethodno su već održane u Bruxellesu i Zagrebu, gdje su se okupile vodeće kompanije iz komunalne privrede, stručnjaci iz tog sektora i predstavnici vlasti svih nivoa u Bosni i Hercegovini, te zemljama regije, kao i evropskih institucija.

Jedan od učesnika same konferencije bilo je i naše Javno Komunalno preduzeće “Čistoća” d.o.o Cazin koje je predstavio direktor Sedin Šišić, dipl.ecc sa temom “Održivo upravljanje otpadom”. Bila je to prilika da se rezimira stanje u ovom sektoru, poslovni trendovi i novine, te iznesu prijedlozi za poboljšanje stanja u budućem periodu.  

This slideshow requires JavaScript.