Obnovljivi izvori energije su bez sumnje naša budućnost, no skoro čitav svijet opet bira onaj lakši, brži put do energije poput termalne i nuklearne, koje predstavljaju veliku opasnost za sve, jer izazivaju štetu na različitim poljima, doprinose „napretku“ globalnog zagrijavanja, štetno djeluju na zdravlje ljudi, onemogućavaju opstanak biljaka i životinja i vođenja normalnog načina života.

Niko od nas ne želi da za nekih sto godina živi pod staklenim zvonom, u nekom balonu koji će biti jedino mjesto gdje je život moguć.

Posmatrajući sa druge strane, i obnovljivi izvori energije imaju svoje prednosti i mane, primjerice vjetroelektrane mogu stvarati smetnje pticama ili hidroelektrane mogu negativno djelovati na rijeke, međutim ti rizici su ipak znatno slabiji i manje vjerovatni od onih koji mogu biti izazvani fosilna goriva.

U svijetu budućnost u obliku obnovljivih izvora energije polako postaje sadašnjost, dok naša zemlja na tom putu još uvijek zaostaje, mada počeci, prvi koraci će vremenom prerasti u nešto veće. BiH ima dosta potencijala, ali su oni neiskorišteni. Npr od ukupnog potencijala hidroelektrana iskorišteno je tek 40 %, a koristenje vjetra je još uvijek na samom početku.

Korištenjem obnovljivih izvora energije doprinosimo očuvanju kvaliteta okoliša i poboljšanju uslova življenja, a to bi BiH i njenim građanima dobro došlo.