Obaviještavaju se građani da zbog pojačanog saobraćaja i gužve  na parkinzima u predstojećim danima koriste parkinge kod sportskog centra Alinac i stadiona Krajine. Kapacitet ovih parkinga je 300 parking mjesta i koriste se bez naknade.