JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin obavještava građane općine Cazin, sve korisnike parking prostora, da je prema Pravilniku o organizaciji rada javnih parkirališta na području općine Cazin dana 01.04.2017. godine počeo ljetni režim plaćanja parking prostora.

Ljetno vremensko  korištenje parkinga uz naplatu je od 07:00 do 23:00h u periodu od 01.04. do 30.09.2017.godine.