Obaviještavaju se svi korisnici usluga JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin da su ispred zgrade preduzeća postavljeni specijalni kontejneri za odlaganje električnog i elektronskog otpada.

Svi građani općine Cazin mogu na pravilan i zakonom propisan način odlagati električni i elektronski otpad tako što će ih odložiti u spomenute kontejnere.

Vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

Recikliranjem EE otpada direktno pridonosimo:

  • Očuvanju ljudskog zdravlja
  • Štednji skupe i dragocjene energije
  • Smanjenju deponijskog prostora
  • Očuvanju prirode i smanjenju potražnje za prirodnim sirovinama
  • Smanjenju onečišćenosti zraka, vode i tla.