Obavještavamo cijenjene korisnike komunalnih usluga da će u mjesecu APRILU 2015.godine (MJESEC ČISTOĆE)  biti organizovano prikupljanje krupnog (kabastog) otpada iz gradskih i prigradskih naselja sljedećim rasporedom:

PETAK (24.04.2015.god.) MZ Tržačka Raštela, MZ Šturlić, MZ Pjanići; MZ Gornja KoprivnaŠehiti – Brezova Kosa, Japići, Pivići, Žunići, Muratovo Brdo, MZ Ćoralići –  Lepuzani, Muhaljići, glavna cesta Ćoraćića Križ-Ćehića Križ, MZ Gnjilavac,Kličići
SUBOTA I NEDJELJA (25/26.04.2015.god.)

NAPOMENA: na lokacijama parking kod pošte, te na prostoru žitarnice i Male Lise  će biti postavljeni otvoreni veliki kontejneri u vremenu od 24.04.do 01.05.2015. godine, gdje će korisnici naših usluga moći odlagati krupni – kabasti otpad u gore navedenim danima.

PONEDJELJAK (27.04.2015.god.) MZ Cazin – šira zona (naselja: Osmanagići,Starne, Puškari, Vignjevići),MZ Stijena, MZ Čizmići, MZ Slatina, MZ Donja Koprivna;
UTORAK (28.04.2015.god.) MZ Ostrožac (glavna cesta Gnjilavac – Ostrožac), MZ Prošići, MZ Vrelo-Osredak, MZ Skokovi, MZ Pećigrad, MZ Gornja Koprivna, MZ Ljubijankići, MZ Cazin (ul.“I.Ljubijankić“,ul.„M.Tatarević“,ul.“5 Korpusa“, ul.“N.Pozderca“,ul.“Alinac“);
SRIJEDA (29.04.2015.god.)  MZ Ćoralići (glavna cesta Loićka-Križ-Džehveruša), glavna cesta Gnjilavac-Stijena-Bajrića Križ, MZ Polje (Gornji i Donji Nuhići), MZ Majetići, MZ Miostrah, MZ Krivaja, Hatići, Platnica, MZ Gnjilavac, MZ Cazin (Alagića Ograde-komplet, Klisa-komplet);
ČETVRTAK (30.04.2015.god.)  MZ Cazin –  (Seferagići.M.Lisa,Lojićka,H.Brdo,Muhadžeri,Karaula,ul.“Kasima Ljubijankića Čaruge, Šepići, naselje pored „Isie“,Klen, Kolište, Kula, Stovrela, J.brdo),Bašagići, Kapići, Selište, MZ Liskovac, MZ Mutnik;

Za sve dodatne informacije nazvati na tel. : 514-273 ili 512-735

www.cistoca.ba