JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin je 2014.godine aplicirala projekat „Nova oprema za ljepši grad“ prema Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko -sanskog kantona shodno ojavljenom Javnom pozivu za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada.

Finansijaranje projekta je 87,5 % Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko -sanskog kantona, dok je 12,5 % finansiranje iz sredstava JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin.

Projekat je realiziran i u našem preduzeću je pristiglo 40 novih kontejnera koji će u narednom periodu biti instaliranu u  gradu.

This slideshow requires JavaScript.