U sklopu akcije „April – mjesec čistoće“ u 2018.godini organizirali smo okrugli sto na temu „Klaonički otpad i provođenje mjera na području grada Cazina“. Okrugli sto se održao dana 26.04.2018.godine ( četvrtak)  sa početkom u 13:00 h u prostorijama Gradske vijećnice.

Učesnici okruglog stola su bili: JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin – Sedin Šišić,  Služba za urbanizam – Ibrahim Mujakić, JKP Vodovod Cazin – Ibrahim Tatarević, Komunalna inspekcija – Mehira Perviz i Samir Beganović, JP Veterinarska Cazin – Hazim Dželalagić, MUP Cazin i USK Šume-Šumarija Cazin.

This slideshow requires JavaScript.