Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ d.o.o. Cazin pokrenulo je pripremne aktivnosti za realizaciju akcije „April – mjesec čistoće“ sa ciljem očuvanja okoliša i unapređenja životne sredine. Akcija će se sprovoditi kroz niz akcija na uređenju urbanih i ruralnih područja grada
Cazina.
 Sanacija divljih deponija uz saradnju pripadajućih MZ-a;
 Prikupljanje i odvoz kabastog od korisnika komunalnih usluga;
 Edukacija stanovništva s ciljem ostvarenja bolje komunikacije u riješavanju ekoloških
problema;
 Čišćenje vodotoka, odmarališta, područja oko izvorišta;
 Uređenje dvorišta osnovnih i srednjih škola;


Pozivaju se stanari, kućni savjeti, vlasnici poslovnih subjekata i ostali građani grada Cazina da u mjesecu aprilu 2023. godine uzmu učešće u akciji proljetnog uređenja našeg grada. Sve dosadašnje aktivnosti ovog preduzeća imaju za cilj podizanje svijesti građana o važnosti prirode koja nas okružuje. Ne smijemo zaboraviti da je, ipak, čovjek taj koji ovisi o prirodi, kao nezamjenjivom izvoru životne energije.
Svi zainteresovani za učešće u akciji „ April – Mjesec čistoće“ mogu se javiti na e-mail adresu info@cistoca.ba ili lično u upravnu zgradu preduzeća.