Danas se obilježava Dan planete Zemlje, 22. april, sa ciljem da ljude u čitavom svijetu podsjeti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive. Dan planete Zemlje ustanovljen je 1970. godine poslije jedne ekološke akcije u SAD. Širom svijeta se obilježava od 1992. godine kada je na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini u […]