Skip to main content

Novo komunalno vozilo u JKP “Čistoća” d.

U mjesecu maju ove godine JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin je ostvarila značajnu suradnju sa CMSR-om (Centar za Međunarodnu Suradnju i Razvoj) i Slovenskom ambasadom u Bosni i Hercegovini. Dana 14.05.2015.godine JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin potpisala donatorski projekat sa CMSR-om i o isporuci roba s „Atrik“ d.o.o. Danas, 21.08.2015.godine “Atrik” d.o.o. je isporučio robu JKP “Čistoći” […]