Direktor JKP „Čistoća“ d.o.o. Cazin Sedin Šišić je u proteklom periodu posjetio  Slovensku  ambasadu, gdje se sastao sa slovenskim ambasadorom. Učesnici sastanka su razgovarali o postojećem stanju upravljanu otpada u općini Cazin i trenutno otvorenim projektima iz ove komunalne oblasti. Od strane direktora JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin Sedina Šišića predstavljeni su planovi i projekti koji […]