Uz standardan oblik naplate putem parking aparata, parkiranje na javnim parkiralištima može se platiti i putem mobilnog telefona. JKP “Čistoća” d.o.o. Cazin obaviještava korisnike usluga parking prostora da je došlo do promjene brojeva telefona. Brojevi 061 11761 za I zonu i 061 11762 za II zonu  su promijenjeni u brojeve 083 2016 za I zonu […]