U gluho doba noći, kada većina ljudi spava, niz vijugavu cestu koja od Tatara vodi do centra cazinske čaršije, žuri niski crnomanjasti čovjek. Svojim brzim i kratkim korakom za tili čas se stvori u čaršiji i počne da zalijeva cvijeće. „Ja ne gledam koje je doba noći. Ako trebam zaliti cvijeće, onda idem da to […]