Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ od danas je bogatije za još dva specijalna vozila za prikupljanje i odvoz otpada. Inače, broj korisnika usluge odvožnje otpada koje uslužuje JKP „Čistoća“ je 16.170. Iz svakog domaćinstva na području Grada Cazina mjesečno se četiri puta vrši prikupljanje komunalnog otpada i ovakva vozila, po riječima direktora „Čistoće“ Sedina Šišića, predstavljaju osnovno sredstvo za rad. -„Vrijednost ove nabavke je 500.000 konvertibilnih maraka, a riječ je o sredstvima preduzeća uz podršku iz budžeta Grada Cazina. Naše preduzeće je specijalizirano za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i ovo su upravo vozila koja predstavljaju posebno osvježenje našim osnovnim sredstvima jer je ovo najbitnija stvar za poslove koje obavljamo. Kamione koje imamo za ovu namjenu moramo redovno obnavljati kako bi smo održali standard naše usluge.“, istaknuo je direktor Šišić.

U proteklih godinu dana nabavljeni su i traktori s priključcima, čistilica snijega za gradske ulice te još jedno kombinirano komunalno vozilo. Tako je u proteklih godinu dana u opremanje ovog komunalnog preduzeća uloženo blizu milion konvertibilnih maraka. -„S obzirom na vrlo široku lepezu poslova i usluga koje vrši komunalno preduzeće Čistoća postoji stalna potreba da se ulaže u mehanizaciju i kapacitete i mi to svakako činimo. Činjenica je da je uslugom redovne odvožnje smeća obuhvaćeno kompletno područje Grada Cazina, kao i da se urbani dio grada širi i pored ovakvih vozila, potrebna su nam i druga vozila za ljetno i zimsko održavanje ulica i mi ćemo u narednom periodu morati još ulagati u opremanje ovog preduzeća.“, kazao je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević prilikom današnje primopredaje novih vozila. U toku 2020.godine specijalnim vozilima „Čistoće“ na deponiju je odvezeno 30.000 m3 otpada, a ukupni broj prijeđenih kilometara ovih vozila u prošloj godini je 120.000. Trenutno JKP „Čistoća“ raspolaže s 11 vozila za prikupljanje i odvožnju komunalnog otpada, a ulaganja u opremu i mehanizaciju dio su konačnog cilja, zadržati i podići na što viši nivo javnu higijenu i čistoću na području Grada Cazina.