Dana 19.04.2015.godine izvršeno je čišćenje divlje deponije u MZ-i Pećigrad, lokacija putni pojas Skokovi – Donja Lučka a  sanaciju iste vršili su mještani MZ-e dok su odvoz i deponovanje izvršili JKP”Čistoća” d.o.o. Cazin.

This slideshow requires JavaScript.