Ekvator je zamišljena crta na površini nebeskog tijela koja je jednako udaljena od oba pola. Ekvator dijeli površinu na sjevernu i južnu polutku. Geografska širina ekvatora je 0° po definiciji. Dužina Zemljinoga ekvatora je oko 40.070 kilometara.

 

Da li znate da kamioni JKP “Čistoće” d.o.o. Cazin prelaze 3 puta godišnje dužinu ekvatora!?

????