Skip to main content

Služba parkinga i održavanja saobraćaja!

Na osnovu člana 8.i13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBIH (službene novine FBiH, broj 49/06) člana 24. i 118. Statuta općine Cazin ( Službene novine općine Cazin broj: 13/10) i člana 115. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Cazin,(Službene novine Općine Cazin, broj: 1/11), Općinsko vijeće Cazin, na svojoj XVI redovnoj sjednici održanoj dana18.02.2011.godine, […]

Služba parkinga i održavanja saobraćaja

Svakodnevnica u mehaničarskoj radioni JKP”Čistoća” d.o.o Cazin je redovno servisiranje svih vozila u preduzeću i održavanje ispravnosti voznog parka. Održavanje vozila u JKP”Čistoća” d.o.o. Cazin veoma bitno jer redovnost odvoza otpada ovisi o ispravnosti vozila,tako da sa sigurnošću možemo reći da više od 80% kvarova na našim vozilima otklanjamo u vlastitoj radioni.