Svim korisnicima usluga i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu 2016 godinu.

JKP”Čistoća”d.o.o. Cazin