Zbog učestalog pronalaženja krutog otpada u kontejnerima za odlaganje smeća, molimo sve korisnike usluga JKP“Čistoća“ d.o.o Cazin, da obrate pažnju jer se kruti otpad ne smije
bacati u kontejnere. Prilikom pražnjenja kontejnera u kojima
se nalazi takav otpad dolazi do oštećenja vozila.
U nadi da će te imati razumijevanja unaprijed se zahvaljujemo.

JKP“ČISTOĆA“D.o.o. Cazin!