JKP“Čistoća“ d.o.o Cazin Za potrebe reciklaže posjeduje opremu kao što je reciklažno dvorište, dvo-komornu presu za presovanje papira i najlona te jedno teretno vozilo kombi namjenjeno za prikupljane reciklažnog otpada. Otpad se prikuplja na području opštine Cazin,svakim radnim danom.

This slideshow requires JavaScript.