Dana 30.11.2017.godine u Sarajevu je održan Prvi simpozij upravljanja komunalnim otpadom u Federaciji BiH u organizaciji Udruženja poslodavaca  komunalne  privrede u FBIH (UPKP).

Na Simpoziju su predstavnici Svjetske banke za BiH prezentirali Izvještaj „Pregled sektora upravljanja čvrstim otpadom u BiH i preporuke o reformi sektora i ulaganjima u sektor. Predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma su prezentirali „Strategiju upravljanja otpadom u Federaciji BiH 2008-2018 u praksi i smjernice za izradu nove strategije.

JKP „Čistoća d.o.o. Cazin je također uzela učešće u Simpoziju gdje je direktor Sedin Šišić predstavio projekat „Centar za upravljanje otpadom Meždre-Vlaški Do“.

This slideshow requires JavaScript.