Projekat „Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope” implementiraju Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH”, Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom Republike Srbije (SeSWA) i Mreža asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope (NALAS), uz podršku Njemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS) koji financiraju Njemačka i Švicarska vlada.

Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i općine u Jugoistočnoj Evropi izgrade kapacitete da efikasnije razvijaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu, kao i da se razmijene znanja i dobre prakse na regionalnom nivou.

Predstavnici JKP i općina koji su učestvovali u realizaciji Projekta prošli su obuku za certificirane obučene trenere i time se osposobili da prenesu svoja znanja kolegama u drugim općinama i JKP.

Prethodne sedmice održan je seminar Predstavljanje rezultata regionalnog projekta “Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u JIE”  čiji je organizator UPKP FBiH. DSCN1353

Svrha seminara je da obučeni treneri, predstavnici pilot općina u FBiH – Cazin i Tešanj – prezentiraju SWIS i CFM modele članicam UPKP FBiH.

DSCN1372