Započela implementacija projekta „Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać – 2014“

Projekat čija je ukupna vrijednost cca. 45.000 KM, i ove godine provoditi će se u svih osam općina Unsko-sanskog kantona i općini Drvar iz Livnjskog kantona, odnosno na području regije Bihać.
Cilj projekta „Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać – 2014“ je smanjenje bio-otpada u ukupnoj količini komunalnog otpada na području navedenih devet općina, čime bi se značajno trebale reducirati količine otpada koje se odvoze na postojeća općinska odlagališta, a u budućnosti i na regionalno odlagalište otpada, te će se na taj način produžiti životni vijek deponija.
Značaj projekta pored toga što doprinosi unapređenju postojećeg stanja u sektoru upravljanja otpadom na području regije Bihać, ogleda se i u tome što njegova realizacija doprinosi implementaciji Zakona koji definišu ovu oblast, kao i implemetaciji Strategije zaštite okoliša Federacije BiH 2008. – 2018. i Federalnog plana upravljanja otpadom 2011.-2016.
Shodno navedenom, jučer,3. jula 2014. godine održavanjem prvog sastanka u općini Cazin, započela je implementacija projekta „Kompostiranje bio- otpada na području regije Bihać -2014“,
Cilj ovog sastanaka je detaljno upoznavanje predstavnika općine, javnih komunalnih preduzeća i predstavnika mjesnih zajednica sa projektom, ciljevima i očekivanim rezultatima koji se trebaju postići, kao i narednim aktivnostima koje je potrebno poduzeti kako bi implementacija projekta odvijala predviđenom dinamikom. Pored pravila učešća u projektu na sastanku su dostavljeni i leci kako kompostirati, kako izgraditi kompostanu i sam poziv za učešće u projektu, pripremljeni od strane Ministarstva.

This slideshow requires JavaScript.

Više o projektu možete saznati ovdje: Kompostiranje bio-otpada
Pravila-za-ucesce-u-projektu-2014